Imperium Kobiet

Przez kobiety i dla kobiet – ciekawostki, porady, felietony

Biznes

Czy można zmusić rodzica do płacenia alimentów

Państwa są odpowiedzialne za ustanowienie przepisów dotyczących przyznawania, pobierania i egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Osoby zobowiązane do płacenia świadczeń na dzieci często kwestionują wysokość alimentów lub nie chcą ich płacić, wierząc, że drugi rodzic postępuje niesprawiedliwie lub zasądzona kwota jest zbyt wysoka. Istnieje kilka mechanizmów egzekwowania prawa, które można zastosować, gdy rodzic nie płaci alimentów mimo nakazu sądowego.

Czy można zmusić rodzica do płacenia alimentów

Nakazy alimentacyjne są często łamane

Przed podjęciem działań egzekucyjnych musi istnieć orzeczenie sądu alimentacyjnego. Zgoda rodziców na płacenie alimentów bez oficjalnego nakazu zazwyczaj nie wystarcza do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Rodzic dziecka może uzyskać nakaz alimentacyjny, składając wniosek o alimenty od drugiego rodzica w sądzie. Może odbyć się rozprawa, która ma ustalić, czy należy wypłacać alimenty i w jakiej wysokości.

Rodzice sprawujący opiekę mogą otrzymać pomoc w egzekwowaniu alimentów od prokuratury okręgowej lub firmy windykacyjnej. Alternatywnie można poprosić o pomoc adwokata zajmującego się prawem rodzinnym. Potencjalne konsekwencje uchylania się od płacenia alimentów są oparte na przepisach prawa. Działanie egzekucyjne może nie być automatyczne i może wymagać od rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem i mającego prawo do pobierania alimentów złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

Jeśli musisz egzekwować płacenie przez byłego małżonka alimentów na dzieci lub uchyla się on od tego zobowiązania, możesz zwrócić się po poradę do adwokata na stronie https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty. Najpoważniejszą konsekwencją jest zasądzenie wyroku pozbawienia wolności. Może się tak zdarzyć, jeśli rodzic dobrowolnie zdecyduje się nie płacić alimentów lub powstaną zaległości na określoną kwotę. W niektórych przypadkach zaległości w alimentach są uznawane za przestępstwo. Rodzic może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za brak zapłaty lub może być ścigany cywilnie z powodu wniesienia pozwu sądowego. Za uchylanie się od płacenia alimentów można usłyszeć zarzuty karne, a w niektórych przypadkach grozić może dwuletnia kara pozbawienia wolności.